Uslovi korištenja usluge mjesečnih računa

Usluga mjesečnih računa:

Račune preduzeća sa kojima Banka ima sklopljen ugovor možete primati i putem mKlik aplikacije i plaćati samo jednim klikom.

Izaberite neke od ponuđenih dobavljača usluga, popunite potrebne podatke i račune ćete primati i u mKlik aplikaciji kada oni budu ispostavljeni. Račune ćete nastaviti primati na način dogovoren sa dobavljačem usluga.

Navedenim činom dajete saglasnost za razmjenu ličnih i finansijskih podataka sa izdavaocem računa u svrhu pružanja usluge plaćanja pristiglih računa.