NLB Banka a. d. Banja Luka od 3. 5. 2023. godine neće sistematski interno štititi ponavljajuće transakcije (tzv. “recurring” transakcije), a po preporuci kartičnih organizacija, iz razloga što korisnici na internetu daju svoju saglasnost za automatsku naplatu (kao što je to slučaj sa servisima i platformama poput Netflix, Facebook, Google, Apple i slično). Molimo vas da pregledate sve svoje internet pretplate i, ukoliko neku uslugu više ne želite da koristite, ukolonite kartice ili deaktivirate uslugu.

 

NLB Banka a. d. Banja Luka neprekidno prati dešavanja na polju korištenja platnih kartica, a kako bi svoje klijente zaštitila i smanjila bojazan od njihove zloupotrebe, koristi posljednje standarde u oblasti sprečavanja zloupotreba (3D Secure 2). Pored toga Banka posjeduje interni sistem zaštite prilikom plaćanja na internetu. Interni način zaštite podrazumijeva da su sve kartice onemogućene za plaćanje putem interneta, dok korisnik samostalno ne omogući plaćanje (slanjem SMS poruke, kroz mKlik aplikaciju ili eKlik servis, ili putem web info servisa).

Izuzetak od potpune zaštite se odnosi na internet karticu, za koju je dozvoljeno plaćanje do 50,00 KM putem interneta (kumulativno posmatrano), dok veći iznosi zahtijevaju samostalno upravljanje (odobrenje) od strane korisnika kartice. Takođe, od 3. 5. 2023. godine, u cilju smanjenja broja odbijenih transkacija na web-sajtovima na kojima klijenti plaćaju pretplatu ili članstva, Banka neće sistematskom internom zaštitom štititi ovakve ponavljajuće tzv. recurring (ponavljajuće) transakcije,

Šta su to recurring transkacije?

Reccuring ili ponavljajuće transakcije predstavljaju dio Card not present transkacija, transkacija za fiksne iznose definisanog roka plaćanja sa tačno određenim iznosom, u tačnim intervalima, po unaprijed dogovorenom rasporedu (dnevno, sedmično, mjesečno ili godišnje) kod trgovaca na internetu.

Korisnici platnih kartica na određenim web-stranicama prilikom plaćanja neke usluge daju samostalno saglasnost da taj trgovac, u određenoj dinamici, može samostalno da izvrši zaduženje odobrene platne kartice koju je korisnik pohranio na stranici, kako bi na takav način platio određenu pretplatu za neku robu ili uslugu ili članstvo.

Najčešći primjer ovakvih transkacija su web-servisi i platforme poput Netflix, Google, Apple, Facebook i slično.

NLB Banka a. d. Banja Luka svakako savjetuje i predlaže korisnicima platnih kartica da zadrže opreznost i da samo na provjerenim web-sajtovima daju “saglasnost” za automatsku naplatu. Poželjno je da se važeća Pravila i uslovi kupovine na takvim web-sajtovima pažljivo pročitaju i prouče (tzv. Terms and conditions), kako ne bi dolazilo do nepoželjnih situacija.

Uputstvo za korištenje platnih kartica na internetu