Pridružujući se nastojanju većine poslovnih subjekata i građana Republike Srpske u sanaciji posljedica epidemije virusom korona, NLB Banka Banja Luka uplatila je donaciju u iznosu od 100.000 KM u Fond solidarnosti Repubike Srpske.

Republika Srpska je svojim dosadašnjim mjerama za suzbijanje širenja pandemije i za sanaciju posljedica izazvanih virusom korona značajno doprinijela da se spriječe dalje štetne posljedice na zdravstveni sektor, privredu, i društvo u Republici Srpskoj. Fond solidarnosti pokazao se kao dobro rješenje u saniranju posljedica poplava koje su zadesile našu zemlju prije 6 godina, i sigurni smo da će u ovoj situaciji pomoći onima koji su direktno ili indirektno pogođeni negativnim posljedicama pandemije. To se najviše odnosi na privredne subjekte koji su najviše pogođeni mjerama restrikcije, i njihove zaposlene.

Pored učešća u nabavci respiratora za Univerzitetski klinički centar Republike Srpske, i kliničke centre u Mostaru i Sarajevu, zajedno sa drugim bankama, NLB Banka Banja Luka se opredijelila za ovaj najefikasniji sistem pomoći ugroženima. Pogođeni ovom krizom, privredni subjekti i zaposleni, su istovremeno i komitenti banaka, i na ovaj način želimo učestvovati sa drugima u djelimičnom rješavanju njihovih problema. Pored donacija, Banka će najveći doprinos pružiti tako što će odobravati mjere moratorijuma, grejs perioda i druge mjere za olakšavanje povrata kredita u skladu sa Odlukom Agencije za bankarstvo Republike Srpske.