Na manifestaciji “Večer bankara” najuspješnijim bankarskim kolektivima u Bosni i Hercegovini  uručena su tradicionalna bankarska priznanja “Zlatni BAM”, koja već 19. godinu, na osnovu godišnjih izvještaja nezavisnih revizora, dodjeljuje finansijsko-poslovni magazin “Banke i Biznis u BiH”.

Priznanja su uručena u nekoliko kategorija, a NLB Banka a.d. Banja Luka nagrađena je u kategorijama ROE – prinos na dionički kapital, kao i ROA – prinos na aktivu, dok je UniCredit Bank d.d. Mostar dobila priznanje za lidersku poziciju u segmentima aktive i ukupnog kapitala, a Raiffeisen Bank BH za veličinu dioničkog kapitala u 2020. godini. Novoj Banci a.d. iz Banje Luke uručeno je priznanje za visinu aktive banaka s pretežno domaćim kapitalom, dok je ASA Banka d.d. Sarajevo priznanje dobila za najveći procentualni rast depozita i kredita, a za Neto dobit po zaposlenom banaka sa pretežno domaćim kapitalom u 2020. godini Privredna banka Sarajevo d.d. Sarajevo.

Pored ovih priznanja, uredništvo i saradnici finansijsko-poslovnog magazina “Banke i Biznis u BiH” tradicionalno dodjeljuje i određen broj posebnih Plaketa “Zlatni BAM” za individualni i kolektivni rad na svestranom unapređenju rada banaka i ostvarivanju njihove kvalitetnije veze sa klijentima. Plaketom “Zlatni BAM” za višedecenijski doprinos razvoju bankarskog sektora BiH nagrađen je Radovan Bajić, koji je gotovo 25 godina bio na čelu NLB Banke Banja Luka.