Neki novi kredit

R

Za kupovinu vozila

R

Za kupovinu kućanskih aparata

R

Rok otplate do 10 godina

Namjena kredita

Zeleni kredit za opštu potrošnju je namijenjen za kupovinu:

 • kućanskih aparata (razred energetske učinkovitosti od A+ pa na više)
 • električnih trotineta
 • bicikala (običnih ili električnih) i
 • vozila (električnih ili hibridnih)

Ponuda gotovinskog kredita

 • Iznos kredita od 500 KM do iznosa fakturne vrijednosti robe
 • Rok otplate do 10 godina

Fiksna kamatna stopa

 • do 1 godine        3,40% godišnje, fiksno
 • do 5 godina        4,40% godišnje, fiksno
 • do 10 godina      5,00% godišnje, fiksno

Naknada za obradu zahtjeva

 • 20 KM za iznose koji su jednaki ili manji od 5.000 KM;
 • 1,00% za iznose koji su veći od 5.000 KM

Instrumenti obezbjeđenja kredita

 • Za iznos do 10.000 KM – dvije bjanko mjenice korisnika kredita i administrativna zabrana.
 • Za iznos od 10.000 do 20.000 KM – dvije bjanko mjenice korisnika kredita, administrativna zabrana, polisa osiguranja korisnika kredita
 • Za iznos preko 20.000 KM – dvije bjanko mjenice korisnika kredita, administrativna zabrana, založno pravo na kupljeno vozilo uz polisu Kasko osiguranja vinkuliranu u korist Banke.

Banka zadržava pravo zatražiti dodatne instrumente obezbjeđenja.

Info

Posjetite Vama najbližu poslovnicu ili se informišite na 0800 50 510.