Društvena odgovornost

NLB Banka a.d. Banja Luka, kao članica NLB Grupe, ima važnu društveno odgovornu misiju da uz dobre rezultate Banke doprinese boljem kvalitetu života šire društvene zajednice u kojoj posluje. Politika korporativne društvene odgovornosti NLB Banke definiše osnovna područja održivog poslovanja NLB Banke a.d. Banja Luka.

NLB Grupa je odgovorna prema svojim klijentima, zaposlenima i društvenom okruženju, te želi postati njihov odgovoran i marljiv mentor. NLB Banka posvećuje posebnu pažnju znanju i cjeloživotnom učenju. Ključni stubovi društveno odgovornog poslovanja NLB Banke su briga za svoje zaposlene i zaštita zakonitosti i integriteta, kao i promovisanje poduzetništva, povećavanje finansijske pismenosti i mentorstva, podrška profesionalnim i omladinskim sportovima, humanitarnim aktivnostima i zaštiti kulturne baštine.

Sponzorstvima i donacijama u NLB Banci podržavamo održive projekte šireg društva u okvirima koje propisuje Politika korporativne društvene odgovornosti NLB Grupe. Sponzorstva i donacije sastavni su dio implementacije Politike korporativne društvene odgovornosti NLB Banke kojom NLB Banka u široj društvenoj zajednici predstavlja imidž Banke koja je usko povezana sa ciljanom javnošću. NLB Banka ne odobrava sponzorstva i donacije za podršku političkim strankama, vjerskim zajednicama i organizacijama. NLB Banka podržava samo projekte koji su kompatibilni sa vrijednostima Banke i kroz koje Banka može izraziti svoj identitet.

Sponzorstva i donacije

Podijelite sa nama Vašu ideju o održivom projektu koji će doprinijeti boljem kvalitetu života u našem društvu. Zahtjev za sponzorstvo ili donaciju možete podnijeti isključivo putem obrasca u nastavku.

Ključni stubovi funkcionisanja Politike korporativne društvene odgovornosti

Sponzorstva i donacije jedna su od komponenti Politike korporativne društvene odgovornosti. Ključni stubovi implementacije Politike korporativne društvene odgovornosti definisani od strane NLB Banke na osnovu odobravanja sponzorstava i donacija su: briga o svojim zaposlenima, povećanje finansijske pismenosti i mentorstva među mladima, podrška omladinskim sportovima, humanitarnim aktivnostima, aktivnostima koje promovišu umjetnost, kulturu i nauku, promociju zdravog društva i životne sredine, te zaštita zakonitosti i integriteta.

Briga o zaposlenima

U smislu brige o svojim zaposlenima, NLB Banka nastoji osigurati visok kvalitet u području upravljanja ljudskim resursima i usklađenosti sa standardima organizacije koja se razvija kroz sticanje novih znanja. U okviru brige o zaposlenima, NLB Banka posvećuje veliku pažnju i osiguranju pozitivne klime među zaposlenima, etičnom poslovanju, jednakosti zaposlenih, sprečavanju bilo kakvih neprijateljstava i nasilja nad zaposlenima, te promovisanju slobode govora. Osiguravanjem zadovoljstva zaposlenih poslom, garantujemo njihovo lično zadovoljstvo i time bolju efikasnost.

 Zaštita zakonitosti i integriteta

Zaštita zakonitosti, usklađenosti poslovanja i integriteta ključna je za poslovanje NLB Banke. Svaki zaposleni NLB Banke odgovoran je za postupanje u skladu s Kodeksom ponašanja NLB Grupe. NLB Banka Banja Luka usvojila je Politiku o upravljanju sukobom interesa i sprečavanju korupcije u NLB Banci a.d. Banja Luka koja definiše pojmove korupcije, koruptivnih radnji i sukoba interesa, te propisuje pravila za zaposlene i potrebno ponašanje zaposlenih kada naiđu na korupciju ili sukob interesa.

Povećanje finansijske pismenosti i mentorstva među mladima

Promovišući finansijsku pismenost i mentorstvo, NLB Banka saopštava svojim klijentima važnost onih koji stoje uz nas u dobru i u zlu – u svemu što dolazi. Posvećeni mentori će nam pomoći u savladavanju izazova, razvijanju naših potencijala i postizanju odličnih rezultata. Cilj je pružiti savjetovanje klijentima na način koji je njima razumljiv i saopštavati im to na transparentan način.

Humanitarne aktivnosti

Na području humanitarne aktivnosti, NLB Banka sponzorstvima podržava aktivnosti ustanova zdravstvene i socijalne zaštite, obrazovanje djece i mladih, zaštite kulturnog nasljeđa i promocije kulturnih događaja kroz izložbe, priredbe, festivale.

Podrška sportovima za mlade

Sportovi koje podržava NLB Banka u okviru Politike korporativne društvne odgovornosti su košarka, fudbal, rukomet, odbojka, atletika, tenis, borilački sportovi.

Svijest o zaštiti životne sredine

NLB Banka u domenu društveno odgovornog poslovanja posebnu pažnju posvećuje održivom razvoju i zaštiti životne sredine. Iz finansiranja su isključeni projekati koji štetno utiču na životnu sredinu. 

Održivost

#OkvirPomoći