Usklađenost i integritet

Usklađenost i integritet podržavaju budući rast i razvoj. Zbog toga neprestano jačamo funkciju usklađenosti i integriteta poslovanja

Zaštita zakonitosti, usklađenosti poslovanja i integriteta ključna je za poslovanje NLB Banke. Svaki zaposleni NLB Banke odgovoran je za postupanje u skladu s Kodeksom ponašanja NLB Grupe. NLB Banka Banja Luka usvojila je Politiku o upravljanju sukobom interesa i sprečavanju korupcije u NLB Banci a.d. Banja Luka koja definiše pojmove korupcije, koruptivnih radnji i sukoba interesa, te propisuje pravila za zaposlene i potrebno ponašanje zaposlenih kada naiđu na korupciju ili sukob interesa.

U NLB Banci vjerujemo da odgovorno korporativno upravljanje ne znači samo poštovanje zakona, propisa i standarda. To, takođe, znači i pouzdan sistem usklađenosti. NLB Grupa se zalaže za usklađenost poslovanja i jačanje integriteta u svim zemljama u kojima posluje.

U NLB Banci usklađenost je ugrađena u svakodnevno poslovanje Banke, doprinoseći tako snažnom okruženju unutrasnje kontrole i obezbjedjuje upravljanje rizikom usklađenosti.

Postavili smo jasna pravila i smjernice za naše zaposlene u različitim područjima našeg poslovanja. Pridržavajući se zakonodavstva i drugih regulatornih zahtjeva, osiguravamo da se NLB Banka, njeni akcionari, klijenti, poslovni partneri i drugi saradnici, kao i zaposleni, adekvatno zaštite od različitih rizika povezanih sa nepoštovanjem zakona.

Stoga u NLB Banci, očekujemo od svih zaposlenih da poštuju standarde usklađenosti – odgovorinim,  poštenim i etičnim ponašanjem. Naš Kodeks ponašanja u NLB Grupi, koji je jednak za sve članice u NLB Grupi, opisuje vrijednosti i standarde etičkog poslovnog ponašanja i služi kao vodič za sve naše odnose, bez obzira jesu li klijenti, konkurenti, poslovni partneri, državni organi, naši regulatori, akcionari ili za unutrašnje odnose među zaposlenima. To je ujedno temelj naših vrijednosti i temeljna načela ponašanja koja našim zaposlenima pružaju precizne smjernice za pravilno ponašanje. Ovim pristupom nastojimo osigurati poštovanje svih primjenjivih zakona, propisa i standarda.

Kako bismo podstakli odgovorno ponašanje naših zaposlenih, sprovodimo obvezne obuke iz područja poslovne usklađenosti i jačanja integriteta.

Etika i integritet

Za dugoročno uspješno poslovanje Banke nije dovoljno uzeti u obzir ekonomske zakone i zakonske propise koji čine pravni okvir u kojem posluje Banka. Poslovanje Banke takođe mora uzeti u obzir svoju društvenu odgovornost, koja je blisko povezana s područjem etike i integriteta.

Etika se bavi temom ljudske želje, ponašanja i postupanja sa stanovišta dobrog i lošeg, morala i nemorala. Etika ispituje moral, moralno vođstvo i moralno ponašanje i postupanje. Moralnost podrazumjeva skup pravila, normi, vrijednosti i ideala koje bi pojedinci trebali slijediti u svom ponašanju i postupanju.

Pojam integriteta obuhvata skladno, dobro, etičko djelovanje i odgovornost Banke  i svih njenih zaposlenih. Integritet takođe podrazumjeva postupanje u cilju sprečavanja i eliminisanja rizika kako bi se ovlaštenje, funkcija, položaj, moć ili druga odluka ili uticaj na odluku koristili u suprotnosti sa zakonom, zakonski dozvoljenim ciljevima, etičkim principima ili kodeksima etičkog ponašanja i na štetu pojedinca ili Banke.

Sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma

Pranje novca predstavlja ozbiljnu prijetnju stabilnosti i ugledu finansijskog sektora zemlje, ugrožava unutrašnje tržište i njenu konkurentnost i na dugi rok slabi povjerenje u demokratske institucije savremenog društva. Svrha sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma nije samo ispunjenje zakonskih zahtjeva, već i zaštita Banke od svih radnji koji prikrivaju porijeklo novca, drugu imovinu stečenu kroz prethodni prekršaj ili sakupljanje gotovine ili novca, odnosno drugih sredstva za finansiranje terorizma. Borba s ovim pitanjem  sve više postaje širi globalni izazov.

Kontakti za prijavu sumnje na nepravilnosti su:

• Putem elektronske pošte na adresu: stetne.radnje@nlb-rs.ba

• Telefonom: +387 (51) 24 55 56

• Poštom na adresu:

NLB Banka Banja Luka, Služba za usklađenost poslovanja

Milana Tepića 4, 78 000 Banja Luka