Impressum

Naziv

Adresa

Poštanski broj

Država

Entitet

Telefon

Telefax

E-mail

Web

SWIFT

IBAN

Matični broj

Poreski broj

Broj transakcionog računa

Osnovni kapital

Broj sudskog registra kod Osnovnog suda Banjoj Luci

NLB Banka a.d. Banja Luka

Milana Tepića 4

78000 Banjaluka

Bosna i Hercegovina

Republika Srpska

+387 51 248 588

+387 51 221 623

nlbinfo@nlb-rs.ba

www.nlb-rs.ba 

RAZBBA22

BA39562

1905155

4400949970003

5620991000000169

116.894 hiljada KM

U/I 3-31-00