FATCA

FATCA (eng. Foreign Tax Compliance Act) je legislativa Sjedinjenih Američkih Država (SAD) koja je u primjeni od 01.07.2014.godine i čini je skup propisa koji trebaju osigurati primjenu Zakona o izvršenju poreznih obaveza koji se odnose na račune u inostranim finansijskim institucijama (izvan SAD).

Prihvatanjem FATCA propisa strane finansijske institucije izvan SAD preuzele su obavezu da poreskim vlastima SAD (IRS – eng. Internal Revenue Service) dostavljaju podatke o računima klijenata iz SAD-a, odnosno onih klijenata koji imaju potvrđen takav status.

Takav status imaju klijenti:

  • koji imaju američko državljanstvo
  • koji imaju američki zeleni karton
  • koji su rođeni u SAD
  • koji imaju prijavljenu adresu u SAD
  • koji imaju broj telefona u SAD, prijavljen na ime klijenta
  • koji imaju trajni nalog kod Banke za prijenos sredstava na račun u SAD, i/ili
  • koji su punomoć/ovlaštenje po svom računu u Banci dali osobi koja ima prebivalište u SAD.

NLB Banka a.d. Banja Luka preuzela je obavezu postupanja prema FATCA propisima i registrovani smo kod U.S. IRS sa statusom Participating Financial Institution not covered by an IGA; or a Reporting Financial Institution under a Model 2 IGA.

GIIN za NLB Banku a.d. Banja Luka je     DQANI4.00004.ME.070.Za sva pitanja i pojašnjenja komitenti se mogu obratiti najbližoj poslovnici NLB Banke a.d. Banja Luka.

 

Fatca obrazac – W8BEN-E