Kredit za investiciona ulaganja

R

Bez naknade za vođenje kreditnog računa i administraciju kredita

R

do 10 godina

Iznos kredita

  • zavisi od kreditne sposobnosti korisnika kredita

Fiksna kamatna stopa

  • 4,80% godišnje do 1 godine (EKS od 5,99%, godišnje)
  • 6,49% godišnje do 10 godina (EKS od 7,32%, godišnje)

Kombinacija fiksne i promjenjive kamatne stope

  • 5,30% godišnje za prvih 5 godina – fiksno, a nakon toga 12M Euribor + 4,80% godišnje. Minimalna ukupna kamatna stopa iznosi 4,80% godišnje (EKS od 6,04% godišnje).

Naknada za obradu zahtjeva

  • 1,50% od iznosa kredita, min. 50,00 KM, jednokratno – za komitente Banke;
  • 2,00% od iznosa kredita, min. 50,00 KM, jednokratno – za ostale.

Instrumenti obezbjeđenja kredita

Vrsta obezbjeđenja zavisi od iznosa kredita i kreditne sposobnosti.

Info

Posjetite Vama najbližu poslovnicu ili se informišite na 0800 50 510.