Visa International

VISA kartice su internacionalne platne kartice koje koriste milioni ljudi širom svijeta

R

Izaberite jednu od Visa platnih kartica iz asortimana NLB Banke

Osnovne prednosti

 • Brza i jednostavna kupovina u BiH i inostranstvu – bez gotovine!
 • Visa platne kartice se koriste na više od 24 miliona prodajnih mjesta u 170 zemalja svijeta
 • Svakodnevne kupovine i plaćanja Visa platnim karticama čini mnogo ugodnijim
 • Kartica se može koristiti na svim bankomatima i prodajnim mjestima u zemlji i inostranstvu
  koji imaju istaknutu oznaku VISA

Nabavite i Vi željeni proizvod po najpovoljnijoj cijeni, bilo gdje u svijetu, brzo i jednostavno kao da kupujete u najbližoj trgovini!

NLB Internet kartica je debitna platna kartica koja omogućava brzu, laku i sigurnu kupovinu preko interneta. Kartica se može koristiti i za plaćanje na POS prodajnim mjestima u zemlji i svijetu, koja su označena da prihvataju Visa kartice.

 

Osnovne karakteristike NLB Visa Internet kartice

 • Maksimalan iznos uplate 7.000 KM
 • Naknada za izdavanje: 10 KM
 • Naknada za dopunu kartice: 1 KM
 • Jednostavna provjera stanja na računu upitom u stanje na bankomatima
 • Ne može se koristiti za podizanje gotovine na bankomatima
 • Kartica je vezana za poseban namjenski račun, koji nije povezan sa ostalim računima klijenta. Na ovaj način kupovina preko interneta je bezbjedna, a korisnik kartice ne mora biti klijent Banke
 • Limit potrošnje je određen visinom raspoloživih sredstava na ovom računu, a isti je moguće dopuniti putem elektronskih servisa ili na šalterima NLB Banke a.d. Banja Luka
 • Kontrola korišćenja putem SMS poruka, mjesečnih izvoda ili elektronskih servisa (SMS izvještaj o transakciji je obavezan, a naknada za poruku iznosi 0,15KM)
 • Izdaje se i važi do roka utisnutog na kartici (maksimalno 24 mjeseca)
 • Može se kupiti u svim ekspoziturama NLB Banke a.d. Banja Luka

Kartica Classic Debit je međunarodna debitna kartica koju Banka izdaje na transakcioni/žiro račun, vlasniku računa (osnovna kartica) ili licu koje on ovlasti (dodatna kartica).

Koristi se za plaćanje robe i usluga, plaćanje putem interneta i podizanje gotovine u zemlji i inostranstvu do iznosa sredstava na računu. Svaka transakcija učinjena karticom podrazumijeva automatsko smanjenje raspoloživog iznosa sredstava na računu.

Prilikom podizanja gotovine na svim bankomatima članica NLB Grupe, korisnicima platnih kartica NLB Banke se ne naplaćuje provizija za podizanje gotovine.

Jednostavno korištenje kartice prilikom kupovine roba i usluga na prodajnim mjestima u zemlji i inostranstvu, putem interneta kao i brzo i lako podizanje gotovine na bilo kojem bankomatu 24 časa dnevno, sigurnost, eliminisanje potrebe za većom količinom gotovine, sve su to prednosti debitnih kartica NLB Banke a.d. Banja Luka.

 

Visa Classic charge kartica – (kartica sa odloženim plaćanjem) je bezgotovinsko sredstvo plaćanja kreditnog tipa, koja se koristi za plaćanje roba i usluga ili podizanje gotovine do visine odobrenog limita, uz mogućnost odloženog plaćanja, bez obračuna kamate.

Prednost kartice je beskamatno kreditiranje klijenta od strane banke do 55 dana. Klijenti NLB Banke a.d. Banja Luka su u prednosti jer mogu da dobiju set kartica Visa/MasterCard sa odloženim plaćanjem na isti kreditni račun.

Za charge karticu se odobrava kreditni limit koji predstavlja finansijski okvir za korištenje ovog tipa kartice.

Koristi se za plaćanje roba i usluga, kao i za podizanje gotovine na bankomatima i isplatnim mjestima označenim za njeno prihvatanje u zemlji i inostranstvu.

Detaljnije informacije o uslovima za odobravanje Visa Classic možete dobiti u bilo kojoj poslovnici NLB Banke a.d. Banja Luka.

 

Visa Classic Revolving kartica – kartica sa plaćanjem u ratama je bezgotovinsko sredstvo plaćanja kreditnog tipa, koja se koristi za plaćanje roba i usluga i podizanje gotovine do visine odobrenog limita, uz mogućnost plaćanja u ratama.

Korištenje revolving kartice omogućava korisniku kartice da iznos potrošen u toku mjeseca ne otplaćuje odmah, već u mjesečnim ratama. Minimalni mjesečni iznos za uplatu iznosi 5% plus pripadajući troškovi za taj mjesec. Klijent može da uplati veći iznos od minimalne uplate, čime povećava iznos raspoloživog limita, odnosno revolvira kredit.

Klijenti NLB Banke a.d. Banja Luka mogu da dobiju set revolving kartica Visa/MasterCard na isti kreditni račun.

Iznos limita po kartici se određuje u zavisnosti od kreditne sposobnosti klijenta.

Detaljnije informacije o uslovima za revolving karticu možete dobiti u bilo kojoj poslovnici NLB Banke a.d. Banja Luka.

 

Visa Gold je kreditna kartica sa odloženim plaćanjem namijenjena pojedincima koji žele više od klasične platne kartice i čiji stil života zahtijeva fleksibilnost pri plaćanju, kombinovanu sa dodatnim prednostima.

Riječ je o bankarskoj kartici koja omogućava Global Customer Assistance Service (GCAS), odnosno obezbjeđuje prijavu izgubljene ili ukradene kartice, hitnu zamjenu kartice i hitnu isplatu gotovine u slučaju gubitka ili krađe kartice.