Štednja u domaćoj i stranoj valuti

Trajno opredjeljenje u radu NLB Banke a.d. Banja Luka je stimulisanje štednje.

R

Dodatno osiguranje depozita

R

Mogućnost korištenja kratkoročnih i dugoročnih kredita pod povoljnijim uslovima

R

Mogućnost izbora perioda oročenja

Oročeni štedni depozit

Visina kamatnih stopa na oročene štedne depozite u KM i EUR:  

Fiksna kamatna stopa na godišnjem

nivou
Nenamjenski oročeni štedni
depoziti u valuti KM/EUR
Period oročenja Nominalna kamatna stopa Efektivna kamatna stopa
180 do 365 dana 0,05% 0.05 %
366 do 539 dana 0,45% 0,45%
540 do 729 dana 0,55% 0,55%
730 do 1094 dana 1,00% 1,00%
1095 do 1825 dana 1,10% 1,10%

Nominalna kamatna stopa se obračunava prema linearnoj metodi, efektivna kamatna stopa računa se po konformnoj metodi.

Informativni obrazac Agencije za osiguranje depozita