Štednja u domaćoj i stranoj valuti

Trajno opredjeljenje u radu NLB Banke a.d. Banja Luka je stimulisanje štednje.

R

Dodatno osiguranje depozita

R

Mogućnost korištenja kratkoročnih i dugoročnih kredita pod povoljnijim uslovima

R

Mogućnost izbora perioda oročenja

Oročeni štedni depozit

Visina kamatnih stopa na oročene štedne depozite u KM i EUR:  

Fiksna kamatna stopa na godišnjem

nivou
Nenamjenski oročeni štedni
depoziti u valuti KM/EUR
Period oročenja Nominalna kamatna stopa Efektivna kamatna stopa
90 do 179 dana 0,05% 0.05 %
180 do 365 dana 0,15% 0,15%
366 do 539 dana 0,45% 0,45%
540 do 729 dana 0,65% 0,65%
730 do 1094 dana 1,30% 1,30%
1095 do 1825 dana 1,50% 1,48% i niže (u zavisnosti od broja dana)

Nominalna kamatna stopa se obračunava prema linearnoj metodi, efektivna kamatna stopa računa se po konformnoj metodi.

Nenamjenski oročeni štedni depoziti sa promjenljivom kamatnom stopom

 

Oročenje na 730 do 1825 dana, kamatna stopa 12M Euribor + 1,50%.

Informativni obrazac Agencije za osiguranje depozita