1. Stanovništvo
  2.  » 
  3. Posao
  4.  » OGLAS – Šef ekspoziture Novi Grad
OGLAS – Šef ekspoziture Novi Grad

Mjesto rada

Novi Grad

Broj izvršilaca

1 izvršilac

Sektor

Filijala Prijedor
Opis radnog mjesta

Glavne odgovornosti:

  • Organizovanje i rukovođenje radom ekspoziture
  • Ostvarivanje kontakata sa klijentima, pružanje informacija o proizvodima i uslugama Banke (fizička i pravna lica i preduzetnici)
  • Obavljanje i organizovanje efikasne prodaje svih proizvoda banke
  • Analiziranje kreditnih zahtjeva i izrada kreditnih prijedloga za odobravanje kredita fizičkim licima i preduzetnicima
  • Praćenje naplate kreditnog portfolija.
Potrebne kvalifikacije

Potrebna stručna sprema: VSS – Ekonomski fakultet/Fakultet društvenog smjera
Potrebno radno iskustvo: najmanje 3 godine na istim ili sličnim poslovima

Dodatne vještine

Posebni uslovi: Poznavanje rada na računaru (Word i Excel) i engleskog jezika. Poznavanje tehnika kreditne analize. Ljubaznost, komunikativnost, timski rad, fleksibilnost, analitičnost, pouzdanost, odgovornost.

Rok za prijave

Kandidati pored navedenih uslova moraju da ispunjavaju i opšte uslove predviđene zakonom.
Prijave na oglas dostavljaju se e-mailom zaključno sa 22. 4. 2024. godine.
Uz prijavu, kandidati su dužni dostaviti i svoju biografiju.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Banka će o rezultatima oglasa obavijestiti samo kandidate koji uđu u uži izbor.
Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove biće obavljen razgovor uz mogućnost testiranja.

Prijavu možete poslati na Email:
karijera@nlb-rs.ba