1. Stanovništvo
 2.  » 
 3. Posao
 4.  » Oglas za posao – VIŠI SAMOSTALNI STRUČNI SARADNIK ZA UPRAVLJANJE KREDITNIM RIZICIMA
Oglas za posao – VIŠI SAMOSTALNI STRUČNI SARADNIK ZA UPRAVLJANJE KREDITNIM RIZICIMA

Mjesto rada

Banja Luka

Broj izvršilaca

1

Sektor

Sektor za kreditne analize
Opis radnog mjesta

MI STVARAMO MOGUĆNOSTI ZA BUDUĆE GENERACIJE

Kao banka, koja posluje u okviru NLB Grupe omogućavamo vam da steknete dragocjeno iskustvo i znanje. Kao dio našeg tima imate mogućnost profesionalnog i ličnog razvoja kao i izražavanja vlastite kreativnosti

OPIS RADNOG MJESTA

Šta nudimo?
• Rad u okruženju sa kvalitetnim međuljudskim odnosima koji doprinose uspješnom funkcionisanju tima:
• Dinamičnu radnu poziciju uz mogućnost profesionalnog i ličnog rasta i razvoja;
• Jasno postavljene ciljeve, mogućnost izražavanja kreativnosti i sposobnosti.
• Sticanje novih znanja, mogućnost edukacija u okviru NLB Grupe i eksterno
• Razvojno orijentisano okruženje

Glavne odgovornosti:

Poslovi  u okviru segmenta za pravna lica/mikro segment

 • Razvoj i implementacija kreditnog procesa za mikro segment
 • Aplikativni razvoj kratkog procesa za mikro segment i nivoe posebnih ovlaštenja,
 • Sistemsko praćenje i izvještavanje za dio plasmana odobrenih bez učešća rizika- pravna lica;
 • Analize i praćenje postojećih i predlaganje novih risk kriterijuma, u zavisnosti od potrebe, sve vrste dorada…
 • Upravljanje postojećim i predlaganje novih rješenja u cilju boljeg upravljanja ovim segmentom poslovanja
 • Priprema mišljenja o plasmanu i odobravanje plasmana za pravna lica sa akcentom na mikro segment.
Potrebne kvalifikacije

Potrebna stručna sprema:

 • VSS-Ekonomski fakultet,

Potrebno radno iskustvo:

 • najmanje 1 godina na bankarskim poslovima

Radno iskustvo na bankarskim poslovima od minimalno 1 godine. Kandidati pored navedenih uslova moraju da ispunjavaju i opšte uslove predviđene zakonom.

Dodatne vještine

DODATNE VJEŠTINE

Posebni uslovi:

 • Ekonomski fakultet;
 • Aktivno poznavanje engleskog jezika
 • Analitičke vještine, poznavanje rada na računaru (napredno poznavanje Excela i/ili drugih alata za obradu podataka),
 • Samoinicijativnost, spremnost na razvoj i učenje;
 • Spremnost na timski rad sa ostalim organizacionim dijelovima Banke,
 • Komunkativnost, odgovornost i pouzdanost,
Rok za prijave

Prijave na oglas dostavljaju se zaključno sa 17.12. 2023. godine. Uz prijavu, kandidati su dužni dostaviti i svoju biografiju.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Banka će o rezultatima oglasa obavijestiti samo kandidate koji uđu u uži izbor.

Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove biće obavljen razgovor uz mogućnost testiranja.

Prijave na oglas se dostavljaju na e-mail kadrovska@nlb-rs.ba

Prijavu možete poslati na Email:
kadrovska@nlb-rs.ba