1. Stanovništvo
 2.  » 
 3. Aktuelnosti
 4.  » Oglas za upražnjeno radno mjesto – SARADNIK ZA PLATNE SISTEME, Sektor za platne sisteme i podršku poslovanju, Centrala Banke,
Oglas za upražnjeno radno mjesto – SARADNIK ZA PLATNE SISTEME, Sektor za platne sisteme i podršku poslovanju, Centrala Banke,

Mjesto rada

Banja Luka

Broj izvršilaca

1

Sektor

Sektor za platne sisteme i podršku poslovanju, Centrala Banke
Opis radnog mjesta

Radno mjesto: SARADNIK ZA PLATNE SISTEME, Sektor za platne sisteme i podršku poslovanju, Centrala Banke, Banja Luka – 1 izvršilac na neodređeno vrijeme sa probnim radom u trajanju do 6 mjeseci

Glavna područja rada: 

 • Izvršavanje naloga za plaćanje prema inostranstvu i obrada priliva iz inostranstva
 • Kreiranje SWIFT poruka svih tipova transakcija
 • Praćenje i implementacija zakonske regulative iz oblasti platnog prometa, te SWIFT standarda
 • Obrađivanje i kontrolisanje isplata i povrata inostranih penzija
Potrebne kvalifikacije

Potrebna stručna sprema:

 • VSS – Fakultet ekonomskog smjera

Potrebno radno iskustvo:

 • 1 godine na poslovima u banci ili drugoj finansijskoj organizaciji

 

Kandidati pored navedenih uslova moraju da ispunjavaju i opšte uslove predviđene zakonom.

Dodatne vještine

Posebni uslovi:

 • Znanje engleskog jezika.
 • Poznavanje rada na računaru
 • Poželjno poznavanje rada u SWIFT aplikacijama
 • Sistematičnost, pouzdanost, tačnost, timski rad.
Rok za prijave

Prijave na oglas dostavljaju se zaključno sa 16.07.2021 godine. Uz prijavu, kandidati su dužni dostaviti i svoju biografiju.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Banka će o rezultatima oglasa obavijestiti samo kandidate koji uđu u uži izbor.

Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove biće obavljen razgovor uz mogućnost testiranja.

Prijave na oglas se dostavljaju u zatvorenoj koverti, sa naznakom “Za Oglas- prijem u radni odnos” na adresu:

NLB Banka a.d. Banja Luka

Ul. Milana Tepića br. 4

BANJA LUKA

Prijavu možete poslati na Email:
kadrovska@nlb-rs.ba