1. Stanovništvo
 2.  » 
 3. Posao
 4.  » Oglas za upražnjeno radno mjesto – SARADNIK ZA SIGURNOST INFORMACIONIH SISTEMA, Služba za usklađenost poslovanja
Oglas za upražnjeno radno mjesto – SARADNIK ZA SIGURNOST INFORMACIONIH SISTEMA, Služba za usklađenost poslovanja

Mjesto rada

Banja Luka

Broj izvršilaca

1

Sektor

Centrala banke, Služba za usklađenost poslovanja
Opis radnog mjesta

Glavna područja rada: 

 • Uređuje, koordiniše, planira i organizuje aktivnosti informatičke sigurnosti u Banci .
 • Kreira, razvija i interpretira sigurnosne politike, procedure i uputstva i brine o njihovoj implementaciji.
 • Primjenjuje informatičke standarde na području sigurnosti informacionih tehnologija.
 • Uređuje područje sigurnosti sistema IT i zaštite ličnih podataka.
 • Prati zakonsku regulativu iz domena Zakona o zaštiti ličnih podataka i vrši obuku zaposlenih iz ove oblasti
 • Provodi i vrši nadzor nad implementacijom mjera i akata iz domena sigurnosti IS
 • Kontinuirano radi procjenu i analizu rizika informacione sigurnosti IS i identifikuje i prati incidente relevantne za IS
 • Odgovara za sigurnost informacionog sistema.
Potrebne kvalifikacije

Potrebna stručna sprema:

 • VSS – Fakultet ekonomskog ili tehničkog smjera

Potrebno radno iskustvo:

 • 2 godine iz oblasti informacione bezbjednosti i zaštite ličnih podataka
 • Prednost imaju kandidati sa iskustvom na istim ili sličnim poslovima

 

Kandidati pored navedenih uslova moraju da ispunjavaju i opšte uslove predviđene zakonom.

Dodatne vještine

Posebni uslovi:

 • Visok nivo specifičnih znanja – računarske mreže, operativni sistemi, IT sigurnosni alati; poznavanje baza podataka i aplikativnih alata
 • Poznavanje relevantnih standarda i normi informacione sigurnosti
 • Poznavanje metodologije procjene rizika, upravljanja podacima i poslovnim procesima u banci
 • Razvijene organizacione sposobnosti, komunikacione vještine, vještine prezentacije, odgovornost i fleksibilnost.
 • Aktivno znanje engleskog jezika.
Rok za prijave

Prijave na oglas dostavljaju se zaključno sa 01.07.2021 godine. Uz prijavu, kandidati su dužni dostaviti i svoju biografiju.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Banka će o rezultatima oglasa obavijestiti samo kandidate koji uđu u uži izbor.

Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove biće obavljen razgovor uz mogućnost testiranja.

 

Prijave na oglas se dostavljaju u zatvorenoj koverti, sa naznakom “Za Oglas- prijem u radni odnos” na adresu:

 

NLB Banka a.d. Banja Luka

Ul. Milana Tepića br. 4

BANJA LUKA

Prijavu možete poslati na Email:
kadrovska@nlb-rs.ba