1. Stanovništvo
  2.  » 
  3. Posao
  4.  » Oglas za upražnjeno radno mjesto – Šef ekspoziture, Filijala Doboj, Ekspozitura Teslić
Oglas za upražnjeno radno mjesto – Šef ekspoziture, Filijala Doboj, Ekspozitura Teslić

Mjesto rada

Filijala Doboj, Ekspozitura Teslić

Broj izvršilaca

1

Sektor

Sektor za poslovanje sa stanovništvom, Filijala Doboj
Opis radnog mjesta

Radno mjesto: Šef ekspoziture, Filijala Doboj, Ekspozitura Teslić – 1 izvršilac – na neodređeno vrijeme sa probnim radom u trajanju od 6 mjeseci.

Glavne odgovornosti:

  • Organizovanje i rukovođenje radom ekspoziture
  • Ostvarivanje kontakata sa klijentima, pružanje informacija o proizvodima i uslugama Banke (fizička i pravna lica i preduzetnici)
  • Obavljanje i organizovanje efikasne prodaje svih proizvoda banke
  • Analiziranje kreditnih zahtjeva i izrada kreditnih  prijedloga za odobravanje kredita fizičkim licima i preduzetnicima
  • Praćenje naplate kreditnog portfolija.
Potrebne kvalifikacije

Potrebna stručna sprema: VSS –  Ekonomski fakultet

Potrebno radno iskustvo: namanje 3 godine na istim ili sličnim poslovima.

Kandidati pored navedenih uslova moraju da ispunjavaju i opšte uslove predviđene zakonom.

Dodatne vještine

Posebni uslovi: Poznavanje rada na računaru (Word i Excel) i engleskog jezika. Poznavanje tehnika kreditne analize. Ljubaznost, komunikativnost, timski rad, fleksibilnost, analitičnost, pouzdanost, odgovornost.

 

Rok za prijave

Prijave na oglas dostavljaju se zaključno sa 21.05.2021. godine. Uz prijavu, kandidati su dužni dostaviti i svoju biografiju.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Banka će o rezultatima oglasa obavijestiti samo kandidate koji uđu u uži izbor.

Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove biće obavljen razgovor uz mogućnost testiranja.

 

Prijave na oglas se dostavljaju u zatvorenoj koverti, sa naznakom “Za Oglas” na adresu:

NLB Banka a.d. Banja Luka

Ul. Milana Tepića br. 4

BANJA LUKA

Prijavu možete poslati na Email:
kadrovska@nlb-rs.ba