1. Stanovništvo
  2.  » 
  3. Пројекат
  4.  » Oglas – Dvorišna zgrada i zemljište Bajinci, Srbac
Oglas – Dvorišna zgrada i zemljište Bajinci, Srbac

GRAD

Srbac

ADRESA

Bajinci bb

VLASNIK

NLB Banka Banja Luka ½

OPIS

Dvije farme – štale ukupne površine 1070 m2. Nekretnine su označene kao kč. Br. 911. “Urija”, ekonomsko dvorište površine 500 m2, njiva površine 177 m2 i dvorišna zgrada površine 393 m2 upisana u ZK uložak br 17. Bajinci Srbac.  Suvlasništvo i suposjed na nekretninama je upisan u korist NLB Banke a.d Banja Luka i fizičkog lica sa po ½ dijela.

U teretnom C listu je upisan teret – Rješenje o izvršenju u korist MF LOK Sarajevo na iznos od 11.248,64 KM na suvlasničkom dijelu fizičkog lica.

Nekretnina se nalazi u naselju Bajinci, opština Srbac. Udaljenost od magistralnog puta koji prolazi kroz susjedno mjesto Razboj Ljevčanski je 6 km. Udaljenost od Srpca je 14 km. Radi se o manjem naseljenom mjestu koje se teritorijalno nalazi uz rijeku Savu koja je granica sa Hrvatskom a na istočnoj strani je donji sliv rijeke Vrbas. Na zapadnoj strani je Bardača.

Objekti su zidani betonskim blokovima i siporeksom. Vanjski tidovi nisu malterisani. Podovi su betonski. Jedan objekat ima drvenu stolariju a drugi je bez stolarije. Krovna konstrukcija je drvena. Krovni pokrivač na jednom dijelu je crijep a na drugom dijelu su salonit table. Objekat je okružen parcelama u vlasništvu drugih lica.

Nekretnine se prodaju/iznajmljuju u viđenom stanju, a obilazak nekretnina se može izvršiti svakim radnim danom uz prethodnu najavu na telefon broj 065/025-276, 065/385-651.
Ponude se dostavljaju u koverti sa naznakom „Ponuda za kupovinu/iznajmljivanje nekretnine – ne otvarati”, na adresu NLB Banka a.d. Banja Luka, Milana Tepića br. 4, 78 000 Banja Luka.

CIJENA

NA UPIT.