1. Stanovništvo
  2.  » 
  3. Пројекат
  4.  » Porodični stambeni objekat Prijedor
Porodični stambeni objekat Prijedor

GRAD

Prijedor

ADRESA

Zmaj Jovina broj 17

VLASNIK

prodaja u izvršnom postupku pred Osnovnim sudom u Prijedoru

OPIS

Porodični stambeni objekat sa pripadajućim zemljištem.

Nepokretnosti su upisane u List nepokretnosti broj 1608/1, k.o. Prijedor 2 kao:

k.č 3052, broj zgrade 1, stambeni objekat površine 76 m2

k.č.3052, broj zgrade 2, pomoćni objekat u privredi površine 52 m2,

k.č.3052, broj zgrade 3, pomoćni objekat u privredi površine 222 m2

Pravo vlasništva i posjeda je upisano u korist Kos Marka sa 1/1 dijela.

Nekretnine se prodaju u sudskom postupku broj 77 0 I 102923 pred Osnovnim sudom u Prijedoru putem usmenog javnog nadmetanja, a ročište za prvu prodaju je zakazano za dan 28.03.2024. godine sa početkom u 13,00 časova u sudnici broj 017.

Procjenjena vrijednost gore opisanih nekretnina iznosi 345.000,00 KM i nekretnine se na zakazanom ročištu ne mogu prodati ispod 1/2 procjenjene vrijednosti. Pravo učešća imaju sva zainteresovana fizička i pravna lica koja prije početka nadmetanja na depozitni račun Osnovnog suda u Prijedoru uplate osiguranje koje iznosi 10 % ( ne više od 10.000,KM) od procjenjene vrijednosti nekretnine.

Sve dodatne informacije možete dobiti na broj telefona 051-248-545.

CIJENA