Gotovinski kredit – Standardna ponuda

R

Za zaposlene sa redovnim primanjima

R

Jednostavno i brzo

Ponuda gotovinskog kredita

 • Iznos kredita od 1.000 KM do 50.000 KM
 • Rok otplate do 10 godina

Fiksna kamatna stopa

 • do 1 godine – 4,30% godišnje, fiksno (EKS od 7,48% godišnje)
 • do 5 godina – 5,90% godišnje, fiksno (EKS od 6,74% godišnje)
 • do 10 godina – 6,90% godišnje, fiksno (EKS od 7,50% godišnje)

Fiksna – promjenljiva kamatna stopa

 • do 10 godina: 5,90% godišnje za prvih 5 godina-fiksno, a nakon toga 12 M Euribor + 5,90% godišnje. Minimalna kamatna stopa 5,90% godišnje (EKS od 6,43%, godišnja)

Naknada za obradu zahtjeva

Bez naknade za obradu zahtjeva za dugoročne kredite do 30.06.2021. godine za korisnike elektronskog i/ili mobilnog bankarstva koji imaju izvršene najmanje tri transakcije u zadnjih mjesec dana.

Minimalan iznos kredita 2.000,00 KM. U slučaju refinansiranje kredita u NLB Banci, naknada se neće obračunati ako je za otplatu preostalo maksimalno 6 anuiteta postojećeg kredita. Za refinansiranje kredita u drugim finansijskim institucijama nema ograničenja.

Za kredite u iznosu od 20.000,00 KM i više, pored korištenja elektronskih servisa, obavezan je uslov da se uz kredit realizuje kreditna kartica i/ili kredit po transakcionom računu bez naknade za prvu godinu korištenja.

Za klijente koji ne ispunjavaju prethodni uslov, kao i nakon isteka promotivnog perioda, na snazi su redovne naknade:

 • 1,50% od iznosa kredita, min. 50,00 KM jednokratno – za komitente Banke,
 • 2,00% od iznosa kredita, min. 50,00 KM jednokratno – za ostale.

Instrumenti obezbjeđenja kredita

 • Za iznos kredita do 10.000 KM: dvije bjanko mjenice potpisane od strane Korisnika kredita, administrativne zabrane, ukoliko je komitent: A i B kategorije, sa urednom kreditnom istorijom, sa redovnim prilivom na račun u Banci, nema obaveze po osnovu jemstva u spornoj kategoriji (C, D ili E), i da nema negativne indicije za poslovanje poslodavca.
 • Za iznos kredita od 10.000 KM do 20.000 KM: jedan jemac, dvije bjanko mjenice potpisane od strane korisnika kredita i jemca i administrativne zabrane.
 • Za iznos kredita preko 20.000 KM: dva jemca, dvije bjanko mjenice potpisane od strane korisnika kredita i jemca i administrativne zabrane za korisnika kredita i jemca.

– Banka zadržava pravo zatražiti dodatne instrumente obezbjeđenja.

Info

Posjetite Vama najbližu poslovnicu ili se informišite na 0800 50 510.