Gotovinski kredit – Standardna ponuda

R

Za zaposlene sa redovnim primanjima

R

Jednostavno i brzo

Ponuda gotovinskog kredita

Fiksna kamatna stopa

 • Iznos kredita od 1.000 KM do 50.000 KM
 • Rok otplate do 10 godina
 • do 1 godine – 4,99% godišnje (EKS od 5,19% godišnje)
 • do 5 godina – 6,59% godišnje (EKS od 6,82% godišnje)
 • do 10 godina – 7,50% godišnje (EKS od 7,78% godišnje)

Kombinacija fiksne i promjenjive kamatne stope

 • od 5 do 10 godina: 6,10% godišnje za prve 3 godine-fiksno, a nakon toga 12M Euribor+6,10% godišnje. Minimalna ukupna kamatna stopa iznosi 6,10% godišnje (EKS od 6,29% godišnje).

Naknada za obradu zahtjeva

 • Bez naknade za obradu zahtjeva za kredit do 31.01.2023. godine uz uslov da tražilac kredita uz kredit mora imati ugovoreno ili ugovoriti:
 • kreditnu karticu;
 • mobilno i/ili elektronsko bankarstvo sa izvršenom minimalno jednom transakcijom u zadnjih mjesec dana.

Za klijente koji ne ispunjavaju prethodni uslov, kao i nakon isteka promotivnog perioda, na snazi su redovne naknade:

 • 1,50% od iznosa kredita, min. 50,00 KM jednokratno – za komitente Banke,
 • 2,00% od iznosa kredita, min. 50,00 KM jednokratno – za ostale.

Instrumenti obezbjeđenja kredita

 • do 20.000,00 KM: dvije mjenice potpisane od strane Korisnika kredita, administrativne zabrane, ukoliko komitent ima zaduženja u S1 ili S2 nivou rizika, sa urednom kreditnom istorijom, sa redovnim prilivom na račun u Banci, ukoliko nema obaveze po osnovu jemstva koja su u S3 nivou rizika i da nema negativnih indicija za poslovanje poslodavca,
 • od 20.000,00 KM do 30.000,00 KM: jedan jemac, dvije mjenice potpisane od strane Korisnika kredita i jemaca, administrativne zabrane,
 • preko 30.000,00 KM: dva jemca, dvije mjenice potpisane od strane Korisnika kredita i jemaca, administrativne zabrane,
 • polisa osiguranja Korisnika kredita: ukoliko je opšta slika o Korisniku kredita pozitivna, jedan jemac se može zamijeniti polisom osiguranja.
 • Po potrebi: sudužnik (bračni drug) i dvije bjanko mjenice potpisane od strane sudužnika.

Banka zadržava pravo zatražiti dodatne instrumente obezbjeđenja

Info

Posjetite Vama najbližu poslovnicu ili se informišite na 0800 50 510.