Gotovinski kredit – Standardna ponuda

R

Za zaposlene sa redovnim primanjima

R

Jednostavno i brzo

Ponuda gotovinskog kredita

Fiksna kamatna stopa

 • Iznos kredita od 1.000 KM do 50.000 KM
 • Rok otplate do 10 godina
 • do 1 godine – 4,90% godišnje (EKS od 5,05% godišnje)
 • do 5 godina – 6,09% godišnje (EKS od 6,27% godišnje)*
 • do 5 godina – 6,40% godišnje (EKS od 6,60% godišnje)
 • do 10 godina – 6,99% godišnje (EKS od 7,23%* godišnje)*
 • do 10 godina – 7,19% godišnje (EKS od 7,44% godišnje)

* Za nove kredite i u slučaju refinansiranja kredita u drugim finansijskim institucijama ili kredita u NLB Banci gdje je preostalo maksimalno 6 anuiteta.

Kombinacija fiksne i promjenjive kamatne stope

 • od 5 do 10 godina: 6,10% godišnje za prvih 5 godina-fiksno, a nakon toga 12M Euribor+6,10% godišnje. Minimalna ukupna kamatna stopa iznosi 6,10% godišnje (EKS od 6,28% godišnje).

Naknada za obradu zahtjeva

 • Bez naknade za obradu do 30.09.2022. godine za nove dugoročne kredite u iznosu većem od 2.000 KM kojima se:
 • refinansira kredit u drugim finansijskim institucijama ili se refinansira kredit u NLB Banci gdje je preostalo maksimalno 6 anuiteta,
 • ukoliko je klijent korisnik elektronskog i/ili mobilnog bankarstva i ima izvršene najmanje tri transakcije u zadnjih mjesec dana,
 • se uz gotovinski kredit realizuje/koristi kreditna kartica ili kredit po transakcionom računu (bez naknade za prvu godinu korišćenja).

Za klijente koji ne ispunjavaju prethodni uslov, kao i nakon isteka promotivnog perioda, na snazi su redovne naknade:

 • 1,50% od iznosa kredita, min. 50,00 KM jednokratno – za komitente Banke,
 • 2,00% od iznosa kredita, min. 50,00 KM jednokratno – za ostale.

Instrumenti obezbjeđenja kredita

 • do 20.000,00 KM: dvije mjenice potpisane od strane korisnika kredita, administrativne zabrane, ukoliko je komitent: A  i B boniteta, sa urednom kreditnom istorijom, sa redovnim prilivom na račun u Banci, ukoliko nema obaveze po osnovu jemstva sa spornim bonitetom  (C, D ili E) i da nema negativnih indicija za poslovanje poslodavca;
 • od 20.000,00 KM do 30.000,00 KM: jedan jemac, dvije mjenice potpisane od strane korisnika kredita i jemca, administrativne zabrane;
 • preko 30.000,00 KM: dva jemca, dvije mjenice potpisane od strane korisnika kredita i jemaca, administrativne zabrane,
 • polisa osiguranja korisnika kredita: ukoliko je opšta slika o korisniku kredita pozitivna (stabilno porodično stanje i imovinski status porodice) jedan jemac se može zamijeniti polisom osiguranja.

– Banka zadržava pravo zatražiti dodatne instrumente obezbjeđenja.

Info

Posjetite Vama najbližu poslovnicu ili se informišite na 0800 50 510.