Gotovinski kredit – Standardna ponuda

R

Za zaposlene sa redovnim primanjima

R

Jednostavno i brzo

Ponuda gotovinskog kredita

 • Iznos kredita od 1.000 KM do 50.000 KM
 • Rok otplate do 10 godina

Fiksna kamatna stopa

 • do 1 godine – 4,30% godišnje, fiksno (EKS od 7,48% godišnje)
 • do 5 godina – 5,90% godišnje, fiksno (EKS od 6,74% godišnje)
 • do 10 godina – 6,90% godišnje, fiksno (EKS od 7,50% godišnje)

Fiksna – promjenljiva kamatna stopa

 • do 10 godina: 5,90% godišnje za prvih 5 godina-fiksno, a nakon toga 12 M Euribor + 5,90% godišnje. Minimalna kamatna stopa 5,90% godišnje (EKS od 6,43%, godišnja)

Naknada za obradu zahtjeva

 • Bez naknade za obradu zahtjeva za dugoročne kredite do 10.2021. godine ako:
 • se refinansira gotovinski kredit u drugim finansijskim institucijama ili se refinansira kredit u NLB Banci gdje je preostalo maksimalno 6 anuiteta,
 • je klijent korisnik elektronskog i/ili mobilnog bankarstva i ima izvršene najmanje tri transakcije u zadnjih mjesec dana,
 • je iznos kredita veći od 2.000,00 KM,
 • se uz gotovinski kredit realizuje kreditna kartica ili kredit po transakcionom računu (bez naknade za prvu godinu korišćenja).

Za klijente koji ne ispunjavaju prethodni uslov, kao i nakon isteka promotivnog perioda, na snazi su redovne naknade:

 • 1,50% od iznosa kredita, min. 50,00 KM jednokratno – za komitente Banke,
 • 2,00% od iznosa kredita, min. 50,00 KM jednokratno – za ostale.

Instrumenti obezbjeđenja kredita

 • do 20.000,00 KM: dvije mjenice potpisane od strane korisnika kredita, administrativne zabrane, ukoliko je komitent: A  i B boniteta, sa urednom kreditnom istorijom, sa redovnim prilivom na račun u Banci, ukoliko nema obaveze po osnovu jemstva sa spornim bonitetom  (C, D ili E) i da nema negativnih indicija za poslovanje poslodavca;
 • od 20.000,00 KM do 30.000,00 KM: jedan jemac, dvije mjenice potpisane od strane korisnika kredita i jemca, administrativne zabrane;
 • preko 30.000,00 KM: dva jemca, dvije mjenice potpisane od strane korisnika kredita i jemaca, administrativne zabrane,
 • polisa osiguranja korisnika kredita: ukoliko je opšta slika o korisniku kredita pozitivna (stabilno porodično stanje i imovinski status porodice) jedan jemac se može zamijeniti polisom osiguranja.

– Banka zadržava pravo zatražiti dodatne instrumente obezbjeđenja.

Info

Posjetite Vama najbližu poslovnicu ili se informišite na 0800 50 510.