Stambeni kredit iz sredstava IRB

R

Kupovina, izgradnja, rekonstrukcija i proširenje stambenog prostora

R

do 25 godina

Ponuda stambenog kredita

 • 10.000 – 150.000 KM za kupovinu i izgradnju prve stambene jedinice.
 • 10.000 – 75.000 KM za proširenje stambenog prostora kupovinom ili rekonstrukcijom, nadogradnjom i dogradnjom.
 • Rok otplate do 25 godina

Kamatna stopa

 • 2,75% godišnje, fiksno (EKS 3,14%, godišnje) – Grupa mladi bračni parovi (korisnici sredstava mlađi od 30 godina, oboje);
 • 3,35% godišnje, fiksno (EKS 3,51%, godišnje) – Beneficirana grupa (članovi porodica poginulih i nestalih boraca, ratni vojni invalidi od I do IV kategorije, civilne žrtve rata od I do IV grupe, osobe sa invaliditetom iz člana 21. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju invalida („Službeni glasnik RS, br. 37/12 i 82/15), porodice i samohrani roditelji sa četvoro i više djece, korisnici koji rješavaju stambeno pitanje na teritoriji nerazvijene ili izrazito nerazvijene opštine);
 • 3,75% godišnje, fiksno (EKS 3,92%, godišnje) – Grupa I (bračni parovi, VII stepen stručne spreme oboje, porodice i samohrani roditelji sa troje djece);
 • 3,95% godišnje, fiksno (EKS 4,13%, godišnje) – Opšta grupa (porodice i samohrani roditelji sa jednim ili dvoje djece).

Efektivna kamatna stopa

 • Efektivna kamatna stopa zavisi od iznosa kredita, roka otplate i troškova koji ulaze u obračun iste.
 • Ukoliko bi Korisniku kredita Banka odobrila kredit u iznosu od 100.000 KM, sa rokom otplate od 25 godina, za
  kupovinu stana, po nominalnoj kamatnoj stopi 3,35% godišnje, a koji bi bio obezbijeđen sa dvije mjenice potpisane od strane korisnika kredita i jemca i hipotekom na stan koji se kupuje, tada bi efektivna kamatna stopa iznosila 3,51% godišnje, a mjesečni anuitet: 492,61 KM.

Naknada za obradu zahtjeva

 • bez naknade za obradu zahtjeva do 30.06.2021. godine za kredite sa hipotekom/zabilježbom na nekretninu, za korisnike elektronskog i/ili mobilnog bankarstva koji imaju izvršene najmanje tri transakcije u zadnjih mjesec dana, uz obavezan uslov da se uz kredit realizuje kreditna kartica i/ili kredit po transakcionom računu bez naknade za obradu za prvu godinu korištenja.
 • za klijente koji ne ispunjavaju prethodni uslov i za kredite bez hipoteke/zabilježbe na nekretninu, obračunava se redovna naknada za obradu kreditnog zahtjeva:
  • 0,50% od iznosa kredita, jednokratno

Instrumenti obezbjeđenja kredita

 • Ukoliko se kreditira 80% vrijednosti nekretnine: dvije bjanko mjenice potpisane od strane korisnika kredita, administrativna zabrana i hipoteka na nepokretnu imovinu.
 • Ukoliko se kreditira 100% vrijednosti nekretnine: jedan jemac, dvije bjanko mjenice potpisane od strane korisnika kredita i jemca, administrativne zabrane i hipoteka na nepokretnu imovinu.

Info

Posjetite Vama najbližu poslovnicu ili se informišite na 0800 50 510.