Uputstvo za korišćenje kartica na internetu

Korisnici NLB platnih kartica  mogu sve svoje kartice koristiti za plaćanje na Internetu.

R

NLB mKlik mobilno bankarstvo

R

NLB Webinfo

R

NLB SMS servis

Zaštita platnih kartica koje se koriste za plaćanje putem Interneta, elektronske trgovine ili telefona

Unaprijeđenom zaštitom korišćenje kartica je postalo još sigurnije, jer se plaćanje na Internetu može uraditi samo kada korisnik to dozvoli. Izuzetak predstavljaju plaćanja do 5,00 KM i plaćanje Visa Internet karticom kod koje je dozvoljeno plaćanje do 50,00 KM bez potrebe omogućavanje plaćanja, kao i sve ponavljajuće (eng. recurring) transakcije za koje su korisnici dali saglasnost za naplatu određene usluge, članstva i slično (Netflix, Google, Apple, Facebook…).

Prije kupovine jednostavnim postupkom omogućite korišćenje kartice putem interneta, u periodu koji poželite. Po isteku tog perioda, zaštita će opet biti uključena i svako neodobreno plaćanje spriječeno.

Pored toga Banka posjeduje 3DS V2 zaštitu pa postoji mogućnost da plaćanjem na  pojedinim sajtovima, koji su takođe u istom sistemu zaštite, dobijete dodatni prozor, gdje će Vam unosom podataka biti isporučena jednokaratna lozinka putem SMS-a.

Mogućnost plaćanja putem Interneta se može privremeno uključiti SMS porukom, korišćenjem NLB Webinfo servisa ili putem NLB mKlik aplikacije, neposredno prije izvršenja internet transakcije.

Dakle, iz internog sistema zaštite izuzeta su sljedeća plaćanja:

Sve platne kartice za iznose do 5,00 KM dnevno (kumulativno posmatrano).

Visa internet (prepaid) dopunjiva kartica za iznose do 50,00 KM dnevno (kumulativno posmatrano).

Sve ponavljajuće transkacije (eng. recurring) za koje su korisnici dali saglasnost. Na primjer, za naplatu određene usluge, članstva i slično (kao što je slučaj sa servisima i platformama Netflix, Google, Apple, Facebook…)

NLB mKlik aplikacija za mobilne telefone

Korišćenje kartica za plaćanje putem interneta ili telefona možete kontrolisati putem aplikacije za mobilno bankarstvo NLB mKlik.

Prijavom na aplikaciju mKlik, potrebno je izabrati polje kartice, u okviru kojeg birate omogući internet plaćanje. Na ponuđene vrste kartica koje su dostupne na internetu, birate period na koji želite aktivirati/deaktivirati karticu sa predviđenim opcijama (minut, sat, dan).

Ukoliko niste korisnik mKlik servisa, zahtjev za korišćenje možete podnijeti u najbližoj poslovnici Banke.

NLB eKlik servis za pristup putem računara i internet pretraživača

Prijavom na eKlik servis potrebno je izabrati polje kartice. Nakon izbora željene kartice na polju opcije birate omogući internet plaćanje, a zatim unosite period na koji želite omogućiti/onemogućiti plaćanje putem interneta.

Ukoliko niste korisnik eKlik servisa, zahtjev za korišćenje možete podnijeti u najbližoj poslovnici Banke.

NLB SMS servis

Prije transakcije potrebno je privremeno uključiti mogućnost plaćanja slanjem SMS poruke:

OMOGUCI na broj +387 65 1203 za m:tel korisnike; +387 65 942086 za ostale mreže

Sve kartice korisnika narednih 30 minuta imaće mogućnost nesmetanog plaćanja putem Interneta.

Plaćanje putem Interneta se može onemogućiti i prije isteka zadatog perioda, slanjem poruke:

ONEMOGUCI na broj +387 65 1203 za m:tel korisnike, +387 65 942086 za ostale mreže, nakon čega će biti onemogućeno plaćanje putem Interneta i sve kartice zaštićene.

Dodatne opcije kroz tekst poruke:

OMOGUCI Mxx uključuje mogućnost plaćanja sljedećih xx minuta

OMOGUCI Sxx uključuje mogućnost plaćanja sljedećih xx sati

OMOGUCI Dx uključuje mogućnost plaćanja sljedećih x dana

OMOGUCI AAAAAA BBBB Omogućuje se plaćanje karticom čiji broj počinje sa AAAAAA i završava sa BBBB sljedećih 30 minuta

OMOGUCI Mxx/Sxx/Dx AAAAAA BBBB Omogućuje se plaćanje karticom čiji broj počinje sa AAAAAA i završava sa BBBB za sljedećih xx minuta, xx sati ili x dana.

Najduži period u kojem plaćanje na Internetu može biti omogućeno iznosi 9 dana, nakon čega će zaštita automatski onemogućiti dalje korišćenje kartice za spomenute transakcije.

NLB Webinfo

Korišćenje kartica za plaćanje putem Interneta ili telefona možete kontrolisati putem Webinfo besplatnog servisa NLB Banke a.d. Banja Luka. Ukoliko niste korisnik Webinfo servisa, zahtjev za korišćenje možete podnijeti u najbližoj poslovnici Banke.

Pregledom Zaštita kartica možete izabrati koju karticu želite koristiti za plaćanje na Internetu, unosom vremenskog perioda i klikom na dugme Omogući. Platne kartice kojima je privremeno omogućeno plaćanje na Internetu označene su plavom bojom. Po isteku željenog perioda iste će biti obilježene crvenom bojom i zaštićene od korišćenja putem
Interneta.

Najduži period za kojem plaćanje na Internetu može biti omogućeno iznosi 9 dana, nakon čega će zaštita automatski onemogućiti dalje korišćenje kartice za pomenute transakcije.

Napomena

Određene vrste transakcija mogu da se ne izvrše istog trenutka kada se podaci o kartici unesu putem Interneta, dostave putem e-maila ili saopšte putem telefona (npr. prilikom rezervacije hotelskog smještaja ili sličnih usluga). Često se dešava da se pomenute transakcije izvrše tek nakon nekoliko dana, a da korisnik dobije poruku o potvrdi rezervacije. Za takva plaćanja poželjno je omogućiti plaćanje putem Interneta na duži period, a najduže do 9 dana.