NLB banka a.d. Banja Luka obavještava svoje komitente (pravna lica i samostalne preduzetnike) o namjeri zatvaranja transakcionih računa, koji su na dan 31. 8. 2022. godine bili neaktivni u periodu dužem od jedne godine, a u skladu sa Zakonom o unutrašnjem platnom prometu (Službeni glasnik RS 52/12, 92/12, 58/19 i 38/22) i Uputstvom o otvaranju i zatvaranju računa kod ovlašćenih organizacija (Službeni glasnik RS 71/2012).

Sve informacije o neaktivnim računima komitenti mogu dobiti u organizacionim jedinicama Banke, u kojim su računi otvoreni i vođeni. Pozivamo klijente da se obrate u Banku najkasnije do 30. 9. 2022. godine do kada mogu tražiti isključenje neaktivnih računa iz procesa gašenja ukoliko očekuju aktivnost istih u narednom periodu i uz dostavljanje ažurne dokumentacije.