Obavještavamo vas da NLB Banka a. d. Banja Luka od 1. decembra 2023. godine primjenjuje jedinstvenu tarifu u iznosu od 5 EUR za sve iznose naloga platnog prometa fizičkih lica prema inostranstvu (priliv i odliv), ukoliko se transakcija odvija unutar članica NLB Grupe (NLB Banka Ljubljana, NLB Komercijalna banka Beograd, NLB Banka Podgorica, NLB Banka Priština, NLB Banka Skoplje, NLB Banka Sarajevo i NLB Banka Banja Luka).

Jedinstvena tarifa primjenjivaće se na sve iznose naloga, nezavisno od toga da li su izvršeni na šalteru NLB Banke ili korištenjem digitalnih servisa – elektronskog ili mobilnog bankarstva.

Nova tarifna politika će dodatno olakšati i učiniti povoljnijim međunarodne finansijske transakcije.

Za sve dodatne informacije, stojimo vam na raspolaganju putem naših kanala za korisničku podršku.

Pregled provizija i naknada